Поверителност

Политика за личните данни
Ние като компания, която уважава и цени клиентите си, държим на пълната защита на Вашите лични данни.

Искаме да Ви информираме как използваме Вашите лични данни.

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси за да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние можем също да събираме информация и по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация – които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
Тази информация ни помага да разберем Вашите потребности и интереси, помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

 

>>> помогнем при попълване на поръчка;

>>> информираме отностно продукти или услуги;

>>> да предоставим услуги и поддръжка;

>>> известим за нови услуги;

>>> предоставим персонализирани промоционални оферти;

>>> изберем съдържание което да Ви бъде показано;

 

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законоупълномощените лица.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.